Vaimse tervise häired. Lastel, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud.

Sarjas „Lapsevanem loeb” vaadeldakse lähemalt mitmeid tervisega seotud vajadusi ning seisundeid, mida sageli seostatakse lastega, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud. Potentsiaalsed lapsendajad ja hooldajad seisavad sageli silmitsi olukordadega, milles nad peavad otsustama, kas pakkuda peret lapsele, kellel on terviseprobleem või erivajadus, mille kohta on teavet vähe ning puudub kogemus. Niisuguses olukorras olles pole otsuste langetamine kerge. Kuhu pöörduda usaldusväärse info saamiseks? Mida diagnoos tegelikult tähendab ja mis on nende „siltide” taga, millega asendushooldusel olevaid lapsi sageli märgistatakse? Käesoleva seeria käsiraamatud käsitlevad neid küsimusi. Iga raamat kirjeldab, mida tähendab olla lapsevanemaks erivajadusega või tervisehäirega lapsele. Lapsendajad ja hooldusvanemad kirjeldavad olukorda „nii, nagu see on”, jagavad oma kogemusi ning annavad kasulikke nõuandeid. Iga raamat on kombinatsioon ekspertide informatsioonist ning vahetutest kogemustest, mis aitavad lugejail jõuda olukordade mõistmiseni ning teha teadlikke otsuseid. „Lapsevanem loeb” seeria käsiraamatud on suureks abiks lapsendajatele, eestkostjatele ning hooldusperedele, samu sotsiaaltöötajatele ning ringkondadele, kus tegeletakse laste asendushooldusega või nende laste tervisega, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud.

__________

Käesolev raamat on pühendatud vaimsetele häiretele ja nende laste erivajadustele, kes on sündinud vaimsete häirete taustaga peredes ja võivad seega ka ise kuuluda riskirühma. Raamatu esimese osa alguses selgitatakse lühidalt vaimsete häirete üldist olemust ja avaldumist.
Vaimsete häirete edasikandumiseks esineb teatud geneetiline risk, kuid sellele lisaks eksisteerib vaimse häire väljaarenemise risk ka sellisel lapsel, kes puutub kokku füüsilise, emotsionaalse või seksuaalse vägivalla ja hooletusse jätmisega. Kui lapse esmased hooldajad ei hoolitse lapse esimestel eluaastatel tema eest empaatiliselt ja vastutustundlikult, siis võib saada jäädavalt kahjustatud lapse vaimne tervis, seal hulgas ka tema kognitiivne võimekus ja õppimisvõime.
Raamatu teises osas räägivad oma loo vanemad, kes on adopteerinud lapsi, kelle peres on esinenud vaimseid häireid, ning sellest, kuidas nad hakkama on saanud.

Autor Catherine Jackson on vaimse tervise ja lastekaitse teemadele spetsialiseerunud vabakutseline autor ja toimetaja.