Tundeelu- ja käitumishäired

Sarjas „Lapsevanem loeb” vaadeldakse lähemalt mitmeid tervisega seotud vajadusi ning seisundeid, mida sageli seostatakse lastega, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud. Potentsiaalsed lapsendajad ja hooldajad seisavad sageli silmitsi olukordadega, milles nad peavad otsustama, kas pakkuda peret lapsele, kellel on terviseprobleem või erivajadus, mille kohta on teavet vähe ning puudub kogemus. Niisuguses olukorras olles pole otsuste langetamine kerge. Kuhu pöörduda usaldusväärse info saamiseks? Mida diagnoos tegelikult tähendab ja mis on nende „siltide” taga, millega asendushooldusel olevaid lapsi sageli märgistatakse? Käesoleva seeria käsiraamatud käsitlevad neid küsimusi. Iga raamat kirjeldab, mida tähendab olla lapsevanemaks erivajadusega või tervisehäirega lapsele. Lapsendajad ja hooldusvanemad kirjeldavad olukorda „nii, nagu see on”, jagavad oma kogemusi ning annavad kasulikke nõuandeid. Iga raamat on kombinatsioon ekspertide informatsioonist ning vahetutest kogemustest, mis aitavad lugejail jõuda olukordade mõistmiseni ning teha teadlikke otsuseid. „Lapsevanem loeb” seeria käsiraamatud on suureks abiks lapsendajatele, eestkostjatele ning hooldusperedele, samu sotsiaaltöötajatele ning ringkondadele, kus tegeletakse laste asendushooldusega või nende laste tervisega, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud.

__________

Käesolev raamat puudutab emotsionaalsete probleemide ja käitumisraskustega ning erivajadustega lapsi, kes on lapsendatud või hooldusele võetud. Raamatus selgitatakse lühidalt tundeelu- ja käitumisraskuste termineid ning sedagi, mida need laste jaoks tähendavad: sümptomid, prognoosid ja ravivõimalused on välja toodud selgelt ja lihtsalt. Kirjeldatakse, kuidas tundeelu- ja käitumisraskused lapse arengut mõjutavad, milliseid probleeme võib nende seisundite puhul lastel ette tulla näiteks õppimises ning kust ja kuidas emotsionaalsete probleemide ja käitumisraskustega lastele abi saada. Raamatu teises osas jutustavad oma lood Lorna Miles ning Jess ja Paul Gethin. Nad jagavad kogemusi tundeelu- ja käitumisraskustega laste kasvatamisest ning räägivad, kuidas see nende pere igapäevaelu mõjutanud on.

Autorist

Dr Dan Hughes on suurema osa oma arstina töötatud aastatest pühendanud laste ja noorukite tõsiste tundeelu- ja käitumisprobleemide ravimisele. Tema ravi on perekeskne, mis tähendab, et lapsevanemad on aktiivselt kaasatud laste ravisse ja tegelevad ka ise oma kiindumuskogemustega. Dr Hughes töötab peamiselt hooldus- ja adoptiivperede laste ning nende hooldajate ja kasuvanematega ning toetub suuresti kiindumus-, intersubjektiivsus- ja traumateooriatele ning teadustöödele. Dan on välja töötanud ravimudeli, mida ta ise nimetab kahehaarmelise arengu psühhoteraapiaks (Dyadic Developmental Psychotherapy) ehk kiindumussuhetele keskenduv teraapia (Attachment Focused Family Therapy). Dr Hughes on paljude raamatute ja artiklite autor, näiteks „Building the Bonds of Attachment“ (2006); „Attachment-Focused Parenting“ (2009) ja „Attachment-Focused Family Therapy Workbook“ (2011). 2012. aastal ilmus tema luuleraamat „It was that One Moment…“ (2012), mis keskendus neile lastele ja peredele, kellega ta on tööd teinud. 2012. aastal ilmus lisaks raamat „Brain-Based Parenting“, kaasautor Jon Baylin ja „Creating Loving Connections“, kaasautor Kim Golding.