Teadvuse Anatoomia

"Tõde, mis väidetakse olevat universaalne, peaks olema pidevas uuendamises. See ei saa olla mingi juba omandatud tõde, mida oleks vaja vaid uuesti esitada. Igas põlvkonnas peab tõde uuendama. Vastasel korral muutub see dogmaks, mis kutsub esile mõnulevat rahulolu ega soodusta üllast isiklikku tõeavastamise retke. Õpetus peab lähtuma ürgalgsetest põhimõtetest, see peab olema mitte uuendusvaenulik, vaid suunatud kasvamisele ja uuestisünnile. Me ei saa säilitada päikesekiiri, kui me päikese kustutame. Jäigastunud traditsioon on haigus, millest ühiskonnad harva toibuvad. Vaba mõtte- ja tegutsemise õhkkonnas omandame tõe ja meie õpetus on järjepidevas evolutsioonilises arengus. Inimeste mõtteid piiratuses hoides tuleb arvestada kõrvalekaldumisega. Mineviku ümbertõlgendamisega jätab iga põlvkond sellele jälje oma probleemide ja valdava mõttelaadiga. Tõel on kaks poolt – praktiline ja ülim."   –Ishwar Chandra Puri

Me elame kurdistava müra keskel; äreval, kiiretempolisel ajastul, kus enamikul meist pole aega ega tahtmist näha kaugemale lähimast tunnist. Tõeline elu aga kasvab meie sees. Iga intelligentne inimene, kes on võimeline sügavamaks süvenemiseks ning on ühtlasi suuteline mõistma inimeksistentsi elementaarsemaid tõdesid, suudab järeldada, et universumis ja samuti tema enda elus on peidus suur müsteerium. Kuni see müsteerium pole lahendatud, pole elul ka tõelist tähendust ja inimene ei leia iseendas rahu. 

“Teadvus kui kogemuse looja on sinu sees… sinu mina sees ning kõik vastused peavad tulema sealt. Õpetaja, guru, meister – ta peitub meie endi sees ja meie peame ta avastama “iseendas”. Ent me oleme niivõrd harjunud otsima väljastpoolt, et meie sees olev meister tuleb väljapoole! Ta tuleb välja meiega rääkima; ja mitte sellepärast, et “tõde” asuks väljaspool, vaid meie ise ei vaata kusagile mujale!”

 

End raamatul algusest lõpuni kaasas kanda laskmine on kui Odüsseia rännakul osalemine läbi erinevate inimteadvuse astmete. See on tõeline avastus – leid, mis paljastab inimmõistuse kättesaadavusest kõrgemal oleva teadmiste tasandi.