Eneseväärtustamise maagia

Südamega andmise ja vastuvõtmise kunst

Eluvõrrandi lahendid on harva selgepiirilised ja ühtsed. Põhimõtteliselt ja praktiliselt on kogu elu täis vasturääkivusi – paradokse. „Eneseväärtustamise maagia” juhatab meid oskuslikult leidma vastuseid iseeneses tänapäeva paradokside ja stressifaktorite keskel:

• kuidastasakaalustadateistevajadusedendavajadustega?
• kasohverdadaendteisteheaksvõiaustadaesmaltiseendavajadusi?
• Kasollakoguaegsuuremeelnevõiseadapiire?
• Kasjäädasuhtessevõijättapartnerigahüvasti?
• kuidassüdamegaandajavastuvõtta?
Niisugused pinged pole mitte elu osa – need ongi elu. Kuigi tänapäeva ühiskonnas pole häid vahendeid meelerahu ja tasakaalu leidmiseks, on vana aja targad nii idas kui läänes olnud niisuguste teadmiste eksperdid. „Eneseväärtustamise maagias” on vana aja traditsioonilised tarkused läbi põimitud tänapäevaste tõsieluliste lugudega ja praktiliste abivahenditega. Raamat näitab, kuidas piiravaid müüte ja pooltõdesid, mis segavad meid elamast võimaluste külluses, muuta oma elu avardavaks ja enese- väärtust äratundvaks maagiaks.

Patricia Spadaro sõnul ei tähenda enese väärtustamine eneseimetlust ega abivajajatele selja pööramist. Andmise ja saamisega seonduv teemadering on palju sügavam – vaid iseennast väärtustades suudame loovalt ja külluslikult pakkuda ka teistele. Me oleme tulnud siia maa- ilma harjutama andmise ja vastuvõtmise delikaatset tasakaalu, ja seda praktiliselt kõigis elu- valdkondades. Südamega andmise ja vastuvõtmise kunsti valdamine aitab sul väärtustada iseenese ja teiste inimeste erilisust. Elupiiravate müütide muutmine tasakaalustavaks maa- giaks õnnestub kindlasti ka sinul, kes oled aus teiste ja iseenese suhtes, kui su andmist juhib süda mitte pea, ja sa suhtud austusega kõigesse lõppevasse ning leiad oma tõelise tundehääle. „Eneseväärtustamise maagia” õpetab sulle samme püsivaks tasakaaluks iseeneses.... Ja kui sa oled sammud selgeks saanud, siis on kerge tantsida eneseväärtustamise võlumaailmas.