Previous
Gopi Kallayil
Next
Ilmar Tomusk

Helen Michaels


Minu teekond käesoleva raamatu tegelaste – teistest vanematest sündinud lapsi kasvatavate perede juurde – sai alguse aastal 2011, kui olin alustanud vabataht- likuna tegevust mittetulundusühingus Oma Pere. Koostööst Oma Pere tegev- juhi Sigrid Petofferi ja fotograafi Katrina Tangiga sündis fotonäitus, mis ringles 2012. aastal peaaegu üheksa kuud mööda Eestit. Lapsendamisele pühendatud näitust külastas ja perede pilte tutvustavaid tekste luges üle 10 000 inimese. Oli ütlemata selge, et lood elust enesest puudutasid paljusid inimesi, kes olid otseselt või kaudselt seotud teistest vanematest sündinud laste kasvatamisega. Näitusest, piltidest ja pilte tutvustavatest tekstidest kasvas välja 14 lugu käes- olevasse raamatusse.

Sotsiaalantropoloog Brian Palmer, kes peab loenguid Harvardi, Göteborgi ja Uppsala ülikoolides, on tegelenud kodanikujulguse teemaga tõsisemalt viima- sed kümme aastat. Teadlane on akadeemiliselt tõestanud, kuidas ühe inimese väike tegu, emotsioon ja lugu võivad muuta kogu maailma. Raamatus, mida sa lugema hakkad, on hetked ja emotsioonid, mis on päriselt läbi elatud. Nende perede lood on osaliselt ka meie endi lood – kaotused ja võidud, loobumised ja uued algused. Just need tavalised eesti perede lood “meenutavad, mida tähen- dab olla inimene ning mille nimel on mõtet elada”, kui kasutada Palmeri sõnu.

Minu salasooviks on, et need 14 tegelikkuses sündinud lugu inspireerivad sind samamoodi nagu need inspireerisid mind kirjutades. Et neid lugusid luge- des leiad sa eneses üles oma pere loo ning mõistad, et valikud, mille ette ela- miseks mõeldud elu meid vahetevahel seab, on mitmekihilised. Põgus pildike teiste inimeste elust võib mõnikord olla sinu enese või sinu oma pere loo avas- tamisel võtmeks ja inspiratsiooniks.


Previous
Gopi Kallayil
Next
Ilmar Tomusk